Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel är detsamma som läkemedel som du kan handla på Apoteket eller på andra affärer utan att ha recept. Dessa läkemedel är avsedda för egenvård och då menas det att man med dessa läkemedel kan behandlar enklare kortvariga åkommor där patienten själv kan ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Det kan handla om värktabletter mot huvudvärk, fluortabletter, tabletter för att sluta röka eller nässpray mot nästäppa.

Vad krävs för att ett läkemedel ska få säljas receptfritt?
För att få sälja ett läkemedel utan recept så krävs det att användningsområdet är lämpligt för egenvård. Det ska alltså vara enkelt för patienten att själv ställa diagnos. Ett exempel är nästäppa, en åkomma som är mycket enkel för patienten att själv fastställa diagnos på och även att behandla själv. Det ska vidare finnas en minimal risk för sammanblandning med annan svår sjukdom, eftersom behandling av denna annars kan fördröjas.
I övrigt ställs det samma krav på läkemedel som de läkemedel som säljs med recept. Läkemedelsverket är den myndighet som beslutar om godkännanden och när det gäller receptfria läkemedel granskar Livsmedelsverket patientinformationen (bipacksedeln) lite extra för att det ska vara tydligt att förstå hur man ska använda läkemedlet.
Vart kan man handla receptfria läkemedel?
Fram tills 2009 kunde man bara handla receptfria läkemedel på Apoteket. Men under 2006 tillkallade regeringen en särskild utredare som fick i uppdrag att lämna förslag för andra aktörer än Apoteket att sälja såväl receptbelagda som receptfria läkemedel. Utredningen föreslog att Apotekets monopol för försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel skulle upphöra. Från och med den 1 mars 2008 släpptes handeln med nikotinläkemedel fri i den allmänna handeln. Från och med den 1 november 2009 blev det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel, som värktabletter, av andra aktörer än apotek. Idag kan man alltså handla receptfria läkemedel både i livsmedelsaffärer och på Internet förutom på Apotek förstås.